Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter 2019

12 MAJ 2019 14:48
  • Skapad: 12 MAJ 2019 14:48

LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP

Informationen finns som pdf också här

Seglingsföreskrifter för tisdagsseglingar 2019 – vårserien

1.         Regler

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2017-2020 och med dessa seglingsföreskrifter. Deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad. Dessutom gäller LSS banprogram (utgåva 2018.1) med sjökortsutdrag.

3          Ändringar i seglingsföreskrifterna

            Anslås på tavla vid tävlingsexpeditionen senast kl 17.00 och flagga L hissas vid LSS klubbhus.
(Vid annulering pga hård vind, ”sannolikt >12 m/s”, försöker vi även meddela via hemsidan och med SMS.)

4          Signaler visade på land

4.2       När flagga AP visas i land gäller: Varningssignalen kommer att ges 1 minut efter det att AP har tagits ner.

4.3       Alt. 1: Starten sker vid GKSS starttribun. (Normalförfarandet) Ingen flagga hissas i signalmasten vid LSS klubbhus. Alla flaggor visas på starttribunen.
Alt. 2: Om flagga 2 hissas i signalmasten vid LSS klubbhus är startlinjen = mållinjen A vid LSS. Alla flaggor visas på signalmast vid klubbhuset.

5          Tidsprogram

5.1       Första varningssignal ges kl 18.25. 1:a start sker kl 18.30. Följande starter sker med 5 min mellanrum.

           
Observera! En start kan gälla flera klasser, dvs flera klassflaggor kan visas samtidigt!
Ordningsföljden mellan klasser kan också ändras från gång till gång. Så kolla klassflaggorna!

5.2       5 seglingar planeras i vårserien (och 5 i höstserien). Varje serie räknas för sig.

6          Klassflaggor

Smaragd

flagga K    (gul-blå)

X-99

flagga T    (röd-vit-blå) 

Express + Maxi Racer

flagga V    (vit med rött X)

H-båt

flagga H    (vit-röd)

IF-båt

flagga E    (blå-röd)

Nordisk Folkbåt

flagga F (vit med röd romb)

C55

flagga W (blå-vit-röd)

Reserv

flagga G   (gul-blå-randig)

Ev. tillkommande klasser och förändringar i ovanstående meddelas på anslagstavlan enl. pkt 3 ovan.

7          Banan

7.1       "Skärgårdsbana" med rundningsmärken och banbegränsningar enl LSS:s banprogram. Observera banbegränsningarna! Banan anges på plakat vid starten senast 4 min före resp. start.


– När starten sker vid GKSS starttribun (alt. 1) gäller babordsrundningar.

När starten sker vid LSS klubbhus (alt. 2) gäller: Röd flagg anger att märken skall tas om babord. Grön flagg anger att märken skall tas om styrbord. Två flaggor anger att banan skall seglas två varv, tre flaggor = tre varv, osv.   Vid flervarvsbanor skall mållinjen alltid passeras mellan varje varv.

            Banan kan avkortas enl regel 32. När flagga S visas på land sker målgång vid passerande av mållinjen efter fullföljande av pågående varv.

7.2       Banans längd anpassas till vid varje tävlingstillfälle rådande förhållanden.

7.3       Banan visas under minst 4 min före resp start. Ev. banändring sker således snarast efter föregående startsignal och skall vara klar vid resp förberedelsesignal.

8          Märken
Rundningsmärken enl ”LSS BANPROGRAM 2018.1”.

9          Starten

9.1       Starten sker enl KSR 26 med 5 min mellan varje startsignal.

5 min före start:          Varningssignal. (klassflagga + ett ljud).
4 min före start:          Förberedelsesignal (flagga upp + ett ljud)
1 min före start:          En-minut-signal (flagga ned + ett långt ljud)
Start 1:                        Startsignal. (klassflagga ned + ljud + nästa klassflagga upp), osv, rullande 5 min

9.2       Startlinjen är mellan en boj med orange flagg och en stång med orange flagg på GKSS starttribun. Startlinjens riktning anpassas till vindriktningen för dagen.

När starten sker vid LSS (enligt alt. 2) är startlinjen samma som mållinjen, A.

 

9.3       Med ändring av KSR 29.2 gäller att vid Allmän återkallelse sker nytt startförsök 5 min efter föregående startförsök. Följande starter förskjuts därmed 5 min.

11        Målgången

            Mållinjen är mellan 2 bojar med röd flagg som ligger mellan Polismästaren och LSS klubbhus. Den kallas A i banprogrammet.

12        Tidsbegränsning

12.1     Seglingarna avbryts kl 21.00, dock senast vid mörkrets inbrott. Som resultat räknas ställningen vid det senast rundade märket.

13        Protester och ansökningar om gottgörelse

13.2     Protester skall anmälas muntligt till seglingsnämnden snarast efter båtens målgång. Skriftlig protest skall vara inlämnad till tävlingsexpeditionen senast 30 min efter sista båts målgång.

13.3     Kallelse till protestförhandling sker så snart som möjligt genom anslag på tavlan vid tävlingsexpeditionen. (Förhandlingen sker inte samma kväll som seglingen.)

14        Straff

14.1     Tvåsvängsstraffet enligt KSR 44.1 ersätts av ett ensvängsstraff med en stagvändning och en gipp.

14.2     Alla deltagare uppmanas att studera KSR 24.1 (Störa andra båtar) och att inte bryta mot den före start eller efter målgång!

15        Poängberäkning

15.1     Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller, och regel A9 tillämpas. Båt som ej betalat anmälningsavgift före sin start kan ges poäng som icke startande.

16        Säkerhet

16.1     I dessa tisdagsseglingar deltar flera kölbåtsklasser av olika storlek och med olika seglingsegenskaper, som startar i olika starter och kan ha olika banor. Men alla är kappseglande båtar med samma rättigheter och skyldigheter!
Håll alltid uppsikt – åt alla håll!
Båtar som startar men utgår och anmälda båtar som inte startar, skall anmäla detta snarast möjligt. (Tel. 0734 - 12 26 16) Båtar som inte följer denna regel kan straffas med 10 poängs tillägg till slutpoängen i serien.

            Tänk på att vi korsar farleder för nyttotrafik. Tävlande båt skall manövrera så att sjösäkerheten och nyttofartygs navigering inte på något sätt äventyras.
Båtar som inte följer denna regel kan komma att diskvalificeras med hänvisning tillsjötrafikförordningen 1 kap 5§(En sjötrafikant skall visa gott sjömanskap och iaktta den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna.)

17        Priser

            Ett pris för var femte startande båt i den totala resultatlistan för vårserien i varje klass.
Vandringspris i IF-klassen för vårserien.

Prisutdelning för vårserien sker efter seglingen den 11/6 ca kl 20.30, då vi även har en liten
After Sail med korv&bröd&öl i klubbhuset.

Skribent: Kristoffer Alin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

 Våra sponsorer
 Sjösportskolan
 Mat
 Svenska Sjö
 team&utveckling
 Idrottens bingo