Skip to Content

Höstknalten seglas lördag 15/9 - Anmälan senast 9/9

Kategori:

På lördag den 15/9 seglas LSS traditionsrika distanssegling
Höstknalten. Det är en handicapsegling enligt SRS, öppen för alla
kölbåtar med SRS-tal.

Banan går söderut i Göteborgs skärgård, rundar pricken Knalten och Tistlarna, vidare norrut utanför Vrångö och Vargö, in i Snobbrännan och sedan åter till starten vid LSS klubbhus. Banans längd är 19 alt 26 nm och seglingen tar oftast 4 - 7 timmar för de flesta båtarna, om vinden står sig hela vägen.
Starten sker enligt "omvänd" SRS, d v s den långsammaste båten startar först med beräknad målgång samtidigt för alla (om alla seglar enligt sitt mätetal). Målgången brukar oftast kunna bli rätt samlad i tid, så efteråt bjuds deltagarna på ärtsoppa med tillbehör i LSS klubbhus i samband med prisutdelningen.

Missa inte denna segling i Göteborgs södra skärgård!
Anmälan görs här via hemsidan helst senast 9/9.

För närvarande är Levitra den

För närvarande är Levitra den minst populära medicinen i Viagra, Cialis och Levitras "stora triad". Det finns flera anledningar till att mindre människor föredrar det, de flesta av användarna är människor som inte kan använda Viagra på grund av vissa hälsoförhållanden eller biverkningar. Låt oss nu jämföra Levitra till Cialis och se varför den senare används i större utsträckning, medan den förstnämnda popularitet sjunker långsamt.

Vind...

...finns det gott om. Prognosen säger 11-14 m/s i snitt. Har tävlingsledningen satt några maxgränser för vad man skickar ut båtarna i för vind?

Seglingsföreskrifterna säger:

"Seglingskommittén kan besluta om inställd segling om vinden bedöms vara för hård (medelvind över 12 m/s)."