Skip to Content

Glöm inte anmäla dig till regattan på lördag resp söndag!

Kategori:

Kappseglingskommittén önskar att alla som avser kappsegla på lördag eller söndag skall anmäla sig här via hemsidan! Anmälan ska eg. vara inne senast på tisdag, anmälningstiden har utsträckts till torsdag kväll kl 21. Anmäl dig snarast så gäller normal anmälningsavgift!
Man kan anmäla sig ännu senare men då med sista minuten-tillägg till anmälningsavgiften. - Så gör det nu!

En av tio patienter upplever

En av tio patienter upplever de vanliga biverkningarna av Viagra. Biverkningar innefattar utveckling av utslag, diarré och ökad mottaglighet för urinvägsinfektioner. En mindre vanlig bieffekt är onormal syn. Detta inkluderar suddig syn, ljuskänslighet och / eller en blågrön syn på patientens syn som kallas cyanopsi. Högre doser ökar risken för att en patient upplever onormal syn.