Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Höstregatta Jollar 26/8"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Höstregatta Jollar 26/8


Inbjudan till

Höstregatta för jollar lördag 2017-08-26

Klasser: Alla jolleklasser är välkomna att delta, men minst 3/klass

1.        Regler

1.1      Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas   på den officiella anslagstavlan placerad i LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16, samt kan laddas ner här.

1.2      Klassreglerna för resp. klass gäller.

1.3      Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.        Villkor för att delta

2.1      Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2      Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3      Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4      Minst tre anmälda båtar krävs senast på tisdag 22/8 för att en klass ska få starta.

3.        Anmälan

3.1      Anmälan ska göras senast tisdag 22/8 via webshop på hemsidan via denna länk.

3.2      Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, segelnummer, rorsman och ev. besättning, klubb, mobilnr och mailadress till ansvarig person.

3.3      Anmälningsavgiften är 110 kr för enmansjollar och 220 kr för tvåmansjollar. Avgiften betalas vid anmälan i webshopen. Ev. frågor kan ställas via kappsegling@ldss.se.

3.4      Efteranmälan kan accepteras (i de klasser som har anmälts senast 22/8) mot förhöjd avgift (+ 50 kr) och betalning sker då kontant eller via Swish vid registreringen. Om du vill efteranmäla dig, skicka ett mail med ovanstående uppgifter till kappsegling@ldss.se . Efteranmälan kan ske fram till lördag 26/8 kl 09.00.

4.       Registrering

4.1     Registrering ska göras i LSS klubbhus, senast kl 09.15 på lördag 26/8.

5.       Tidsprogram

5.1     08.00 – 09.15  Registrering i LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
          09.30               Rorsmanmöte vid/i LSS klubbhus      
          11.00               Tid för första varningssignal

5.2     Varningssignal för följande start ges tidigast 1 min efter föregående start (alltså startr av nytt startförfarande). Start av dagens andra segling sker snarast efter målgång i den första seglingen. Start av dagens tredje segling sker snarast efter målgång i den andra seglingen.

5.3      Tre kappseglingar är planerade.

5.3      Prisutdelning snarast efter sista båts målgång och protesttidens utgång.

6.        Genomförande

6.1      Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7.        Kappseglingsområde

7.1      Kappseglingarna genomförs på vattnet just utanför Långedrag, inom synhåll  från land.

8.        Banan

8.1      Banan är en kryss-läns-bana, med ytter- och innerloop.

9.        Protester och straff

9.1      KSR Appendix P gäller.

10.      Poängberäkning

10.1    Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att samtliga kappseglingar räknas.

11.      Priser

11.1    Ett pris för var femte båt som anmälts under ordinarie anmälningstid i resp. klass. I klassen Grön optimist får alla seglare som gått i mål pris.

12.      Regler för stödpersoner

12.1    Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

12.2    Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

12.3    Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

12.4    Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

 13.      Övrigt

13.1    Sjösättning för gästande båtar sker vid LSS jolledäck på Långedragsudden, vid Ångbåtsbryggan. Infart Talattagatan. Vägbeskrivning, m m, se LSS hemsida:  www.ldss.se/Föreningen/Hitta till LSS/

13.2    Café kommer finnas i klubbhuset under dagen.

13.3    För ytterligare info, mail till kappsegling@ldss.se

 Datum: 2017-08-09 /ge

 

Välkomna att segla på Långedrag! Och glöm inte att anmäla dig i tid!

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@ldss.se

 

 Våra sponsorer
 Sjösportskolan
 Mat
 Svenska Sjö
 team&utveckling
 Idrottens bingo