Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan


LADDA NER PDF HÄR

Inbjudan till
Höstknalten SRS lördagen den 11 september 2021


Seglas med jaktstart, så att första båt i mål vinner

HÄNSYN TILL RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING UNDER CORONA-PANDEMIN

Svenska Seglarförbundet har (2020-06-25) utifrån Folkhälsomyndighetens och RF:s riktlinjer förtydligat vad som gäller för träning och tävling. Speciellt påpekas här:

• Vid minsta tecken på förkylning, feber eller allmänna sjukdomssymtom skall man som seglare och funktionär avstå från att deltaga.

• Byt om hemma och ta med egen matsäck.

• Det är upp till varje rorsman/skeppare att ta ansvar för att närkontakt mellan besättningsmedlemmar begränsas och att rådande riktlinjer och myndighetsbestämmelser efterlevs.

• Använd gärna handskar ombord.

• Alla deltagande båtar seglar från sin hamn, deltar i regattan och seglar sedan tillbaka till sin hamn igen.

 

1.                  Regler

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2017–2020 och med Appendix S samt SRS-reglerna.

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som lämnas vid registreringen och som kommer att publiceras på www.ldss.se på fredag den 4/9 senast kl 23.

1.2       Tävlingen är öppen för kölbåtar längre än 5 meter med minst två personers besättning och som har ett SRS-tal för 2020. Ev. SRS-mätbrev skall finnas tillgängligt på SSF:s hemsida senast den 2/9 2020.

1.3       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas
senast den 1/9. Annars gäller standardmätetalet.

1.4       En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded-kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast den 1/9. Annars gäller standardmätetalet.

1.5       Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. Det är tillåtet att använda elektronisk utrustning för navigation och kommunikation, även om sådan utrustning är förbjuden enligt båttypens klassregler, så länge användandet inte bryter mot KSR 41.

1.6       Följande tillägg och ändringar av reglerna gäller:
KSR 29.1 och Appendix A 5: Båt som under sista minuten före sin start befinner sig på bansidan av startlinjen eller dess förlängningar erhåller ett tidstillägg på 5 % av egen seglad tid.
Båt som gått i mål får inte ånyo passera mållinjen.
KSR 41 och 42.3d: ”För att ta sig loss efter att gått på grund eller för att uppfylla segelfartygs skyldigheter gentemot andra fartyg i trånga farleder får båt ta emot hjälp från utomstående och använda motor. Sådan händelse skall alltid rapporteras till seglingsnämnden.

1.7       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.8       Tävlande skall följa kraven i ”Säkerhetsbestämmelser – SRS Cup” (daterade 2016-09-22), vilka finns på VKSF:s hemsida och här på www.ldss.se . Läs och begrunda!

2.                  Villkor för att delta

2.1       Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara över 18 år och medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2                 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4       Namn på deltagare samt resultatlistor kommer att publiceras på hemsidan. Genom att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering.

2.5       Varje deltagande båt skall medföra en fungerande mobiltelefon förvarad i ett vattentätt fodral.

3.                  Anmälan

3.1       Anmälan ska göras via hemsidans formulär (www.ldss.se), senast tisdag 1/9. (Ev. frågor kan ställas via tel 0734-12 26 16.) Efteranmälan accepteras i princip inte.

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om: båttyp, segelnummer (skriv SWE XXX), båtnamn, ev. mätbrevsnummer, SRS-mätetal (t ex 0,952), besättningsmedlemmarnas namn, skepparens namn, segelsällskap, adress, mobilnummer, e-postadress.

3.3       Anmälningsavgiften är 350 kr för båtar med upp till 3 personer i besättningen och 400 kr för övriga. Avgiften betalas senast 2/9 till LSS kappseglings-Pg 81 85 46-4 eller via Swish
nr 123 267 1576.

4.                  Registrering

4.1       Registrering ska ske genom att skicka ett mail till This is a mailto link på fredag 4/9
mellan kl 15 och 18.00, i vilket båtens deltagande i seglingen på lördag bekräftas.
Ange: Båttyp, segelnummer och skepparens namn.
Som bekräftelse på mottagen registrering returneras då ”Kompletterande seglingsföreskrifter” där bl a båtens starttid kan utläsas.
Ev. frågor ställs via mail till This is a mailto link (helst) senast på fredag kl 20.

5.                  Tidsprogram

5.1       Varningssignal ges lördagen den 5 september 2020 klockan 08.55. Anmäld båt med lägst
SRS-tal startar ca kl 09.00.
Alla båtars exakta starttid meddelas i de kompletterande seglingsföreskrifterna.
Prisutdelning snarast efter seglingens avslutande och behandling av ev. protester.

6.                  Genomförande

6.1       Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS), vilket innebär enskild starttid för varje båt.

7.                  Banan

7.1       Startlinjen är utanför LSS klubbhus. Banan går i södra skärgården runt pricken Knalten och runt Tistlarna, sedan åter till Långedrag, där målgång sker utanför LSS klubbhus. Banans längd kan varieras mellan ca 19 och 28 Nm beroende på förväntade vindförhållanden.

Banalternativ beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrifterna. (Gällande banalternativ meddelas senast vid varningssignalen genom att bokstaven A, B eller C visas i skyltstället framför klubbhuset. Vid total stiltje på morgonen skjuts starten upp till kl 11.00, gemensamt för alla, och ingen jaktstart.)

8.                  Priser

8.1       Ett pris till var femte startande båt samt vandringspriset.

9.                  After Sail och prisutdelning

9.1       I år tyvärr ingen After Sail med ärtsoppa i klubbhuset, men prisutdelningen blir utomhus så snart prislistan är klar!                                                                  

Välkomna!

För ytterligare information: maila till This is a mailto link eller tel 0734-122616.


Datum:                                 2020-08-23/ge

Uppdaterad: 25 AUG 2020 20:55 Skribent: Kristoffer Alin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

 Våra sponsorer
 Sjösportskolan
 Mat
 Svenska Sjö
 team&utveckling
 Idrottens bingo