Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan


Inbjudan till
LDSS Höstregatta för kölbåtar 2021-09-05

Länk till Kompletterande seglingsföreskrifter

Klasser:           Alla entyps kölbåtar (dock minst 3/klass), såsom Smaragd, Express, H-båt,
IF-båt, Nordisk Folkbåt, Andunge, C55, X-99, etc.

Datum:            Söndag den 30 aug 2020

HÄNSYN TILL RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING UNDER CORONA-PANDEMIN

Svenska Seglarförbundet har (2020-06-25) utifrån Folkhälsomyndighetens och RF:s riktlinjer förtydligat vad som gäller för träning och tävling. Speciellt påpekas här:

• Vid minsta tecken på förkylning, feber eller allmänna sjukdomssymtom skall man som seglare och funktionär avstå från att deltaga.

• Byt om hemma och ta med egen matsäck.

• Det är upp till varje rorsman/skeppare att ta ansvar för att närkontakt mellan besättningsmedlemmar begränsas och att rådande riktlinjer och myndighetsbestämmelser efterlevs.

• Använd gärna handskar ombord.

• Alla deltagande båtar seglar från sin hamn, deltar i regattan och seglar sedan tillbaka till sin hamn igen.

 

1.                  Regler

1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som sänds till deltagarna via mail och som kommer att publiceras på www.ldss.se på lördag 29/8, senast kl 19.

1.2       Klassreglerna för resp. klass gäller.

1.3       Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

2.                  Villkor för att delta

2.1       Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2                 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Aktuellt sjökort ska finnas ombord.

2.4       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.5       Namn på deltagare samt resultatlistor kan komma att publiceras på hemsidan. Genom att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering.

3.                  Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast onsdag 26/8 kl 18 via hemsidans formulär , www.ldss.se .

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, segelnummer (skriv: SWE XXX), skeppare (ansvarig person ombord), klubb, mobilnr, skepparens e-postadress samt besättning.

3.3       Anmälningsavgiften är 300 kr. Avgiften betalas senast 26/8 till LSS kappseglings-Pg 81 85 46-4 eller via Swish nr 123 267 1576.
(Ev. frågor kan ställas via This is a mailto link eller tel 0734-122616.)

3.4       Efteranmälan
Efteranmälan kan ske fram till fredag 28/8 kl 18.00, mot en extra avgift (+ 100 kr).
Avgiften 400 kr betalas senast 28/8 via Swish nr 123 267 1576.
Försök dock anmäla dig senast på onsdag, gärna tidigare! Detta är extra viktigt pga SSF:s Corona-regler ang. antal startande!

3.5       Obs! Minst tre anmälda båtar krävs senast på onsdag 26/8 för att en klass ska få starta.

4.                  Registrering

4.1       Registrering ska göras via mail till This is a mailto link på söndag 30/8 kl 07.00 – 08.30 genom bekräftelse av att båten avser starta (båttyp + segelnr) och att de kompletterande seglingsföreskrifterna mottagits.

5.                  Tidsprogram

5.1                 Registrering                        kl 07.00 – 08.30 via mail

                      Skepparmöte                                           Preliminärt kommer inget skepparmöte att hållas. Ev. frågor                                                                             ställs via mail senast kl 09.00. – Detta förfarande kan komma att                                                                      ändras genom mailbesked på lördag 29/8.

                      Tid för varningssignal         kl 10.30 för första klassen.
                                                                                       Varningssignal för följande klass/er ges tidigast 1 min efter före-                                                                      gående startsignal. (Alltså nytt startförfarande.)
 
                      Start av dagens andra segling sker snarast efter målgång i den första seglingen.                        Start av dagens tredje segling sker snarast efter målgång i den andra seglingen.

5.2       Tre kappseglingar är planerade.

6.                  Genomförande

6.1       Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7.                  Kappseglingsområde

7.1       Kappseglingarna genomförs direkt utanför Långedrag. (Sjökort krävs, enl 2.3! Det finns grund.)

8.                  Banan

8.1       Trapetsbana (kryss-läns) med start och mål vid startfartyg. Varje segling planeras ta
45 – 60 min.

Banan beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

9.                  Protester och straff

9.1                 Tvåsvängsstraffet enligt KSR 44.1 ersätts av ett ensvängsstraff med en stagvändning               och en gipp.

9.2                 Appendix T1 gäller.

10.                Poängberäkning

10.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att alla genomförda kappseglingar räknas.

11.      Priser                   
Ett pris för var femte startande båt i resp. klass.

12.                After Sail och prisutdelning

12.1     Ingen After Sail detta år p g a Corona, men prisutdelning planeras ske vid LSS klubbhus snarast möjligt, men tidigast 1 h efter sista båts målgång i sista seglingen.

Resultat meddelas på anslagstavlan i klubbhuset, och senare via hemsidan och via mail.

 

För ytterligare information: maila till This is a mailto link eller tel 0734-122616.

Datum: 2020-08-19/ge

 

Välkomna att segla på Långedrag! Och glöm inte att anmäla dig i tid!

 

Uppdaterad: 20 AUG 2020 20:23 Skribent: Kristoffer Alin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

 Våra sponsorer
 Sjösportskolan
 Mat
 Svenska Sjö
 team&utveckling
 Idrottens bingo