Hoppa till sidans innehåll

Medlems och Verksamhetsmöte

27 JAN 2014 20:35
Kallelse till EXTRA MEDLEMSMÖTE ang. stadgeändring samt därefter ett Verksamhetsmöte. Tid: Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 18.00
Plats: LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
  • Uppdaterad: 24 MAJ 2018 22:53

Bakgrund:

 

Styrelsen har funnit att det är opraktiskt att ha verksamhetsår 1 okt – 30 sep, och föreslog inför årsmötet 2013-11-14 att verksamhetsåret i stället skall vara kalenderår. Beslut om stadgeändring måste fattas av två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. Därför kallas till detta extra medlemsmöte, för att fastställa beslutet som togs av årsmötet i höstas.

 
Förslag till dagordning för det extra medlemsmötet:
 
§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän och två rösträknare.
§ 6 Beslut om stadgeändring för andra gången
Ny lydelse av § 13: Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Ny lydelse av § 19: Årsmöte skall hållas under tiden 10 februari – 10 mars.
§22 Ärenden vid årsmötet: Punkt 11 utgår. (Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.)
 
§ 7 Mötets avslutande
 
Direkt efter detta möte kommer ett mindre formellt
”Verksamhetsmöte” att hållas, där vi i styrelsen gärna vill träffa alla aktiva medlemmar i LSS för en planering av säsongens verksamhet, både för juniorer i Optimist och Feva och för kölbåtsseglarna i LSS. För en bra verksamhet krävs engagemang av många medlemmar, aktiva seglare såväl som tränare, föräldrar och andra. Vi har ett anrikt klubbhus med ett fantastiskt läge, vi har följebåtar och ribbar, kappseglings- och träningsmateriel, brygga och ett jolledäck med ramp på ”andra sidan”. Vi har en omfattande tränings- och tävlingsverksamhet. Vi behöver många som drar sitt strå till stacken, och för att veta vad som ska göras måste Du säga din mening och hjälpa till efter förmåga!
 
Under kvällen bjuder klubben på enklare förtäring och fika. Vi räknar med att hålla på till ca kl. 21. Vi är tacksamma om du anmäler att du kommer, senast 23/2 via
This is a mailto link
 
Alla medlemmar uppmanas närvara och hälsas hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

 

Skribent: Petra King
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

 Våra sponsorer
 Sjösportskolan
Shore Safety AB - Säkerhet vid vatten
 Svenska Sjö
 team&utveckling
 Idrottens bingo