Hoppa till sidans innehåll

LDSS Årsmöte 28:e Feb 2018

16 JAN 2018 14:42
Varmt välkomna till LDSS Årsmöte onsdagen den 28:e Februari med start 18.00 med två intressanta föredrag av Ingvar Bengtson och Bengt Arne Runnerström.

  • Uppdaterad: 24 MAJ 2018 22:53

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte
Onsdagen den 28 februari 2018 kl. 18.00 i LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16

Agenda:


Kl. 18.00 Mingel med lätt förtäring följt av två intressanta föredrag inom segling.


 - Ingvar Bengtson ger oss en presentation kring hur man formar en
utvecklande, lärande och stödjande klubbkultur. Ingvar har arbetat mycket med
segling och tillsammans med många idrottsklubbar och kommer under året
stötta LSS i detta arbete.


-  Bengt Arne Runnerström kommer berätta lite om klubbens historia och
Långedragsjullarna. Bengt Arne står bl.a. bakom hemsidan julleregister.se och
har skrivit en bok om Långedragsjullarna.

Kl. 19.00 Årsmöte


Dagordning:
§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd.
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän och två rösträknare.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
§ 7 Revisorernas berättelse.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
§ 9 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 10 Val av:
a) sällskapets ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år
c) två suppleanter i Styrelsen, med fastställd turordning, för en tid av 1 år
d) två revisorer, jämte en suppleant för en tid av 1 år
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara
sammankallande.
§ 11 Behandling av förslag som har inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar
före mötet.
§ 12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
§ 13 Övriga frågor.
§ 14 Årsmötets avslutande.

Alla medlemmar uppmanas närvara och hälsas hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

Länk till dokument årsmöte 2018

Länk till Kallelse Årsmöte 2018

 

 

Skribent: Boel Zeeberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

 Våra sponsorer
 Sjösportskolan
Shore Safety AB - Säkerhet vid vatten
 Svenska Sjö
 team&utveckling
 Idrottens bingo