Torsdagsseglingar 2024

LDSS Torsdagsseglingar för Optimist och Feva

Vårserien:   18/4 – 30/5  (ingen torsdagssegling 9/5 pga helgdag)

Höstserien: 15/8 – 19/9

Klasser: Optimister och Fevor hos LDSS.  Övriga jolleklasser hos GKSS.

Start för Optimister och Fevor vid LDSS ångbåtsbrygga och övriga utanför tribunen GKSS.

För LDSS gäller:

Anmälan: Före start på plats.
Anmälningsavgiften för torsdagseglingar är 200 kr för serien och betalas via att man loggar in på sitt konto och anmäler sig under Jollesegling 

Klasser: Optimist Röd, Blå, Grön och RS Feva.
Det finns en coach i följebåt för Gröna seglare.

Samling för Optimistseglare och Fevaseglare kl 17:45 vid klubbhuset. Vid samling skall båtar vara riggade och seglarna vara ombytta.

1:a varningssignal kl 18.15. Om möjligt genomförs tre kappseglingar vid varje tillfälle. Ingen start efter ca kl 19:30. Seglingarna äger rum nära hamnen.

Seglingsförskrifter Torsdagssegling LDSS

Resultat Torsdagsseglingar

Bemanningsschema hösten 2024