Vårregatta Jollar och Regionsmästerskap 1 Optimist, Region 5

2 Juni  eglas Vårregatta för jollar och Regionsmästerskap 1 Optimist 2024, Region 5

För alla jolleklasser (min 3/klass) och i år är detta del 1 av Regionsmästerskap för Optimister.
Anmälan sker på Sailarena: https://www.sailarena.com/sv/se/club/ldss/ldss-varregatta-for-jollar/