Trubaduren 2024

Inbjudan Trubaduren 2024

SRS-seglingen Trubaduren söndagen den 1 juni 2024
Tävlingen ingår i Liros SRS Cup 2024, Mellan/Sydcupen
Plats: Långedrag
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: SRS
Tävlingen gäller: Öppen klass
Arrangör: Långedrags SS
1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) 2021–2024.
1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar längre än 5 meter med minst två personers besättning
och som har ett SRS-tal för 2024. Ev. SRS-mätbrev skall finnas tillgängligt på SSF:s hemsida
senast den 29/5.
1.3 Klassreglerna för SRS gäller.
1.4 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen eller SRS-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel eller short-handed får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast den 29/5.
1.4 Det är tillåtet att använda elektronisk utrustning för navigation och kommunikation, även om sådan utrustning är förbjuden enligt båttypens klassregler, så länge användandet inte bryter mot KSR 41. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
1.5 Tävlande skall följa kraven i ”Säkerhetsbestämmelser – SRS Cup”, vilka finns på LSS hemsida. Alla deltagare uppmanas att läsa och begrunda dessa före anmälan!
1.6 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
1.7 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.
1.8 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.
1.9 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.

© SSF 2017

2(3)

2. Villkor för att delta
2.1 Tävlande båt ska vara försäkrad på ett sådant sätt att den som är ansvarig ombord har en ansvarsförsäkring som täcker ett skadeståndsanspråk på upp till minst 5 miljoner kronor.

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.3 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18 år det år tävlingen genomförs.
2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 3, Beslut att kappsegla. Arrangören
accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.
2.5 Namn på deltagare samt resultatlistor kan komma att publiceras på LSS hemsida. Genom att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering.
2.6 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen.
3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast tisdag 28/5 via  detta formulär genom mejl . (Ev. frågor kan ställas till kappsegling24@ldss.se eller tel 0734-12 26 16.)
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
• båttyp,
• segelnummer (SWE XXX),
• båtens namn,
• ev. mätbrevsnummer,
• SRS-mätetal (t ex 0,952),
• skepparens namn,
• besättningsmedlemmar,
• segelsällskap,
• adress,
• mobilnummer,
• e-postadress.
3.3 Anmälningsavgiften är 450 kr. Avgiften betalas senast onsdag 29/5 via LdSS webshop: https://www.ldss.se/webshop/anmalan-kappsegling/50516-01-trubaduren/ 
4. Registrering
4.1 Registrering ska göras via mejl till kappsegling24@ldss.se på lördag 1/6 kl 07.00 – 08.30 såsom bekräftelse av att båten avser starta (båttyp + segelnr) och att de kompletterande seglingsföreskrifterna mottagits. I mejlet skall även av säkerhetsskäl namnen på samtliga tävlande ombord anges.
5. Seglingsföreskrifter och information
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan i LSS klubbhus, och seglingsföreskrifterna kommer att sändas till anmälda deltagare per mejl senast fredag 31/5 kl 19.
6. Tidsprogram
6.1 Registrering ( via mejl) kl 07.00 – 08.30
Skepparmöte: Inget skepparmöte kommer att hållas. Ev. frågor ställs via mejl,alt. via telefon, senast kl 09.00.

© SSF 2017

3(3)

Tid för varningssignal kl 10.45 (dvs sannolikt start kl 10.50). (Starten kan skjutas upp på
gängse sätt med flaggsignaler på startbåten.)
7. Genomförande
7.1 Trubaduren är en distanskappsegling i Göteborgs skärgård med gemensam start vid
startfartyg utanför Långedrag.
8. Kappseglingsområde och bana
8.1 Starten sker vid startfartyg (Nawica, med LSS-vimpel) utanför Långedrag. Fyren Trubaduren ska rundas under seglingen.
8.2 Exakt bana meddelas i seglingsföreskrifterna. Banans längd är ca 19 - 25 Nm beroende på förväntade vindförhållanden.
9. Protester och straff
9.1 KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillägg på seglad tid. Kallelse till ev. förhandling sker genom mejl till berörda parter.
10. Resultatberäkning
10.1 En båts beräknade tid baseras på ”tid på tid” enligt SRS.
11. Priser
11.1 Ett pris för var femte startande båt. Sponsorpris från Liros: presentkort, m m.
12. After Sail och prisutdelning
12.1 Direkt efter sista målgång bjuds alla deltagare på After Sail och eftersnack vid LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16, samt prisutdelning. Denna planeras ske ca 1 h efter sista båts målgång, så att alla hinner dit.
Resultat meddelas på anslagstavlan i klubbhuset, och senare via hemsidan.
För ev. frågor: mejla till kappsegling24@ldss.se eller tel 0734–122616.
Datum: 2024-05-16/ge

Välkomna att segla på Långedrag! Och glöm inte att anmäla dig i tid!