Inbjudan Vårregatta kölbåt

Vårregatta för kölbåtar lördag 2024-06-01

Plats: Långedrag
Tävlingens nivå: Blå
Båtklasser: Alla entyps kölbåtar (dock minst 3/klass), såsom Smaragd, Express, H-båt, IF-båt,

Nordisk Folkbåt, Andunge, C55, etc.

Tävlingen gäller: Öppen klass
Arrangör: Långedrags SS
1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR 2021–2024) samt med appendix S,  Standardseglingsföreskrifter.

1.2 Klassreglerna för resp. klass gäller.
2. Villkor för att delta
2.1 Tävlande båt ska vara försäkrad på ett sådant sätt att den som är ansvarig ombord har en ansvarsförsäkring som täcker ett skadeståndsanspråk på upp till minst 5 miljoner kronor.

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.3 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen.
2.4 Aktuellt sjökort ska finnas ombord.

2.5 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 3, Beslut att kappsegla. Arrangören accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.6 Namn på deltagare samt resultatlistor kommer att publiceras på LSS hemsida. Genom att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast onsdag 29/5 kl 20 via hemsidans anmälningsformulär .
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, segelnummer (skriv: SWE XXX), skeppare
(=ansvarig person ombord), klubb, mobilnr, skepparens e-postadress samt besättning.
3.3 Anmälningsavgiften är 450 kr. Avgiften betalas senast 29/5 via LdSS webshop https://www.ldss.se/webshop/anmalan-kappsegling/50515-01-varregatta-kolbat/   (Ev. frågor kan ställas via kappsegling24@ldss.se eller per tel 0734–122616.)
3.4 Efteranmälan accepteras (i de klasser som har anmälts i tillräckligt antal inom ordinarie anmälningstid) fram till fredag 31/5 kl 12.00, mot en extra avgift (+ 100 kr).
3.5 Obs! Minst tre anmälda båtar krävs senast på onsdag 29/5 för att en klass ska få starta.
4. Registrering
4.1 Registrering görs i klubbhuset, Solhöjdsgatan 16, på lördag 1/6 kl 08.00 – 09.00.

2(2)

Inbj Vårreg kölb 240601
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev.
5. Seglingsföreskrifter och information

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och Kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan i LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16 och kommer att meddelas via mejl till anmälda deltagare på fredag senast

kl 18.
6. Tidsprogram
6.1 Registrering kl 08.00 – 09.00 i LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
Skepparmöte kl 09.30 vid/i LSS klubbhus
Tid för varningssignal kl 11.00 för första klassen.

Varningssignal för följande klass ges tidigast 1 min efter föregående
start. (Alltså nytt startförfarande.) Osv.

Start av dagens andra segling sker snarast efter målgång i den första seglingen.
Start av dagens tredje segling sker snarast efter målgång i den andra seglingen.
Ingen start planeras ske efter kl 15.30.
7. Genomförande
7.1 Tre kappseglingar är planerade.
7.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.
8. Kappseglingsområde och bana
8.1 Kappseglingarna genomförs direkt utanför Långedrag. (Sjökort krävs, enl 2.4! Det finns grund!)
8.2 Segling 1 och 2 på trapetsbana (kryss-läns) med start och mål vid startfartyg (Nawica).
Segling 3 blir kryss-läns-bana på fasta märken enl. LSS banprogram med start vid startfartyg och
mål vid LSS klubbhus, på samma sätt som vid tisdagsseglingarna. Varje segling planeras ta
45 – 60 min.
Banan beskrivs utförligt i de kompletterande seglingsföreskrifterna.
9. Protester och straff
9.1 Tvåsvängsstraffet enligt KSR 44.1 ersätts av ett ensvängsstraff med en stagvändning och en gipp.
9.2 Appendix T1 gäller.
10. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att alla genomförda kappseglingar räknas.

11. Priser
11.1 Ett pris för var femte startande båt i resp. klass.
12. After Sail och prisutdelning
12.1 Direkt efter sista målgång bjuds alla deltagare på After Sail med eftersnack och hamburgare vid LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16, samt prisutdelning. Denna planeras ske ca 1 h efter sista båts målgång, så att alla hinner dit.
Resultat meddelas på anslagstavlan i klubbhuset, och senare via hemsidan.
För ev. frågor: mejla till kappsegling24@ldss.se eller tel 0734–122616.
Datum: 2024-05-16/ge

Välkomna att segla på Långedrag! Och glöm inte att anmäla dig i tid!