Hyra av LSS jollar - Optimist och RS Feva

 

  1. LDSS har ett antal optimistjollar och RS Fevor för uthyrning till deltagare i träningverksamheten och seglarskolan. Jollarna fördelas till deltagarna enligt LDSS principer för antagning till grupper och kurser.
  2. Hyrestagaren är ansvarig för att jollen sköts på ett lämpligt sätt så att slitage begränsas och skador undviks. Detta innebär bl.a. att en jolle riggas av och tvättas enligt tränares eller instruktörs instruktioner efter segling. 
  3. Om en skada uppstår under hyresperioden ansvarar hyrestagaren tillsammans med LDSS att återställa jollen i ursprungligt skick. Om en allvarlig skada uppstår genom att hyrestagaren handlar mot tränare eller instruktörs uppmaning eller instruktion, kan hyrestagaren bli ansvarig för skadan. LDSS kan i det fallet kräva ersättning av hyrestagaren för att återställa jollen i ursprungligt skick. Eventuella skador och brister innan och under pågående hyresperiod skall meddelas till ansvarig tränare eller instruktör. 
  4. Under hyresperioden skall jollarna förvaras på LDSS område. Om jollarna skall användas på annat ställe än Långedrag skall detta ske efter överenskommelse med LDSS tränare eller instruktörer, t.ex. i samband med kappsegling på annan ort.