Anläggningen

hamnstor

Jolledäcket vid klubbhuset i förgrund och jolledäcket vid sjösportsskolan i bakgrunden.

Klubbhuset

Centrum för LSS verksamhet är det anrika klubbhuset på Solhöjdsgatan 16 på Långedrag, en fastighet som LSS äger sedan 1946. På tomten finns dessutom en angöringsbrygga, en sjösättningsramp, uppläggningsplatser för jollar, en mastbod, en förvaringsbod och en omklädningsbod.

Jolledäck för optimister

Nedanför klubbhuset finns en sjösättningsramp avsedd för jollar som förvaras vid klubbhuset, främst Optimistjollar.

Jolledäck för RS Feva

LSS arrenderar ett område på södra sidan av hamnen, vid Talattagatan. Där har vi ett jolledäck för båtuppläggning med en sjösättningsramp och en förrådsbod i östra delen av Sjösportskolans nya byggnad. Markägare är kommunen genom fastighetskontoret. På jolledäcket har vi uppläggning av klubbens RS Feva och för klubbmedlemmars jollar. När LSS arrangerar större kappseglingar är det jolledäcket, rampen och boden som utgör basområde, dit våra gästande deltagare lättast kan komma med sina båtar och sjösätta. Boden brukar då användas som regattaexpedition.

Ångbåtsbryggan och vattenområdet just öster därom arrenderas av Sjösportskolan, som här har förtöjningsplatser för sina stora båtar.

Just innanför LSS sjösättningsramp ligger den gamla Lotsbryggan, en stenpir, med Långedragsportalen, ett minne av Oscar II:s besök här. Denna brygga och hela hamnen därinnanför arrenderas och sköts av Långedrags Gamla Hamn och Slipförening (LGHS). Med dem har LSS ett gott samarbete, men det är alltså inte vi som hyr ut platserna i Gamla hamnen.

LSS har inga båtplatser för uthyrning. För tillfällig angöring har klubben sin angöringsbrygga just nedanför klubbhuset. För förtöjning över natt hänvisas till GKSS hamn.