Betalning och kontonummer

Under 2023 har vi gjort förändringar i våra betalkanaler. De flesta betalningar sker nu direkt i samband med aktivitetsbokning här på vår website eller i appen från Kansliet Online.

Medlemsavgifter kommer att aviseras via mail.

Seglartävlingsavgifter betalas normalt via www.sailarena.com/sv/se/.

För övriga betalningar och eventuell sponsring samt bidrag ska vårt bankgiro användas. 

Typ Nummer Syfte
Swish 1232671576 Kiosk, diverse. Viktigt! Märk alltid betalning med namn och avsikt.
Bankgiro 124-3641 Sponsring, fakturor, etc (ange alltid vad inbetalningen avser)

Vid eventuella frågor hör av er till vår kassör: betalning@ldss.se