Om LDSS

 

Postadress:
Långedrags SS - Segling
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Besöksadress:
Solhöjdsgatan 16
42676 Västra Frölunda

Kontakt:
E-post: info@ldss.se

webshop http://webshop.ldss.se

Medlemsavgift till LDSS plusgirokonto för medlemsavgifter på PG 793420-1