Optimist - Kravnivåer

Grön

För att känna sig bekväm i den Gröna gruppen bör seglaren kunna:

 • Styra båten med rimligt rätt vinkel mot vinden
 • Segla en bana som innehåller halvvind, läns och kryss 
 • Ta sig ur vindögat 
 • Lägga till vid brygga/motorbåt oavsett vindriktning
 • Enklare kappseglingsregler (regel 10, 11 och 12) och undviker kollisioner enligt dessa.

Seglaren deltar i torsdagsseglingar och kan tänka sig att åka till kappseglingar i närliggande sjöar. 

Senast efter första terminen i grön grupp har man egen optimist (egen båt kan hyras under övergångsperioden)

Länk till kappseglingsregler: https://www.svensksegling.se/om-oss/dokumentbanken/290-ksr-2021-enkel.pdf/

 

Blå

För flytt från Gröna till Blå grupp bör seglaren kunna:

 • Styra båten med rätt vinkel mot vinden och samtidigt lyfta blicken för att flytta fokus till utanför båten
 • Planera och ha framförhållning i sitt agerande på banan
 • Före start ligga nära linjen och korsa startlinjen snarast efter start 
 • Kunna segla i vindar upp till 8 m/s
 • Kunna de mest viktiga kappseglingsreglerna (regel 10 till 18) och undviker kollisioner enligt dessa.

Före en flytt till Blå grupp bör seglaren tävlat några gånger i blå grupp alternativt som B-optimist alt A-optimist. Blå seglare kappseglar aktivt på Liros Cup, Regionkval och JSM.

 

Röd

För flytt från Blå till Röd grupp bör seglaren kunna:

 • Strategiskt kunna utnyttja de förhållandena som råder på banområdet
 • Kunna ta taktisk hänsyn till konkurrenter
 • Ha förståelse för hur båten beter sig - vad händer när jag… (har lälut, lyfter upp centerbordet)
 • Kunna segla i vindar upp till 12 m/s
 • Kunna kappseglingsreglerna i kapitel del 2 (regel 10 till 23) och undviker kollisioner enligt dessa.

Före en flytt till Röd grupp skall seglaren kvalificerat sig till Rikskval (genom att seglat två regionkval). Seglaren tävlar mycket aktivt dvs deltar på Regionkval, Rikskval, JSM och LagSM.