Jolleplats

 

Du som är medlem och ingår i LSS träningsgrupper är välkommen att förvara
din Optimist eller Feva på LSS.

Deltagare i veckokurser och regattor är välkomna att kostnadsfritt förvara
sin jolle på LSS, men båten skall tas hem direkt efteråt.

P g a platsbrist kan vi tyvärr endast erbjuda de som aktivt seglar i klubben att förvara sin jolle på LSS. Det är därför inte heller tillåtet att förvara andra jollar eller kajaker på LSS område.

Anmälan och betalning av båtplats utförs via LSS webshop. När detta är
utfört skickas båtplatsdekal ut. Dekalen ska klistras i båtens akter.  

Avgift: 400 kr/år och båt


REGLER

LSS tar inte något ansvar för båtar på fastigheten eller på jolledäcket.

Inga privata båtar får förvaras på LSS fastighet eller jolledäcket över vintern. Senast den 10 december ska alla båtar vara borttagna.

Optimister

Optimister förvarar sina jollar vid klubbhuset.

Asfaltsplan vid sjösättningsrampen och terrassen ovanför är avsedd för de som tränar minst två gånger per vecka (röd och blå grupp).  På asfaltsplanen får nattparkering endast ske i markerade p-platser, då jollarna annars hindrar andra grupper som ska sjösättas.

Övriga optimister förvarar sin båt på gräsplan vid muren.

Optimistsegel förvaras i den norra sjöboden och övrig utrustning i den södra (mindre) sjöboden.

Fevor

Fevaseglare förvarar sina båtar på jolledäcket (på andra sidan hamnen sett från klubbhuset).

Har du frågor, är du välkommen att kontakta Cathrine Gerle, 0703-632507

cathrine.gerle@gmail.com