Hyra klubbhuset

Visste Du att man kan hyra vår fina klubblokal dagtid för att hålla konferens eller möte där? 

Kvällar och helger hyrs LDSS klubbhus ut i begränsad omfattning till ’stadigvarande’ medlemmar. Under seglingssäsongen är det alltid verksamheten som går först och det är segling, träning och kappsegling alla helger i maj och juni. Likaså från 12 augusti till mitten av oktober.

Kontakta oss på uthyrning@ldss.se om du är intresserad!

Länk till regler vid hyra av lokal