Seglarskola

LDSS seglarskola är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi har utbildade instruktörer.


LDSS seglarskola har som syfte att ge barn en grundutbildning i jollesegling. Målsättningen är att skapa glädje och livslång relation till segling och förhoppningsvis känna att man vill fortsätta vara en del av gemenskapen på LdSS antingen genom att fortsätta i någon av våra träningsgrupper och så småningom kanske prova på att kappsegla, eller på annat sätt fortsätta bygga på sin kunskap inom segling och båtliv.

Vi annordnar seglarskola dels på vår och höst och dels som veckoläger på sommarlovet.

Vilken seglarskolekurs skall jag gå?

För barn som inte seglat förut eller bara seglat litegrann rekommenderar vi att starta i vår seglarskola som vi genomför under vårterminen, höstterminen och under ett antal veckor på sommaren. Nybörjarkursen är för dig som inte seglat förut och vill lära dig segla eller bara prova på att segla optimistjolle eller RS Feva. Fortsättningskursen är för dig som redan gått Nybörjarkursen i Optimist eller RS Feva på LSS eller har motsvarande kunskaper. 

På dessa två kurser lär du dig att rigga och sjösätta båten, båtens delar, de olika seglingssätten (kryss, halvvind, slör, läns), att stå i vindögat, styra, gasa/bromsa, kroppsplacering och balans, gippa/slå, lova/falla och lägga till i alla vindriktningar. Dessutom ingår säkerhetskunskap och sjömanskap där vi lär oss sjövett och knopar.

Vi anordnar seglarskolor i LDSS för Optimist och för RS Feva:

  • Optimist Nybörjare och Fortsättning terminskurser; ett pass i veckan vid 6 tillfällen under våren och under hösten.
  • Optimist sommarkurser; 5 heldagar. Vid första tillfället delas barnen in i grupper utifrån kunskapsnivå. 
  • RS Feva sommarkurser; 5 heldagar. Vid första tillfället delas barnen in i grupper utifrån kunskapsnivå.

Det är lämpligt att först gå Nybörjarkursen och sedan Fortsättnings-kursen. T ex kan du gå Nybörjarkursen på sommaren och Fortsättningskursen på hösten. Alternativt kan du gå Nybörjarkursen på våren eller sommaren, och om det går bra, kan du gå Uppstartslägret som vi arrangerar v33. Hör med instruktörerna innan du anmäler dig till Uppstartslägret då det kan upplevas mer krävande än Fortsättnings-kursen.

I seglarskolan går barnen företrädesvis två kurser eller till dess att barnen är klara att ta steget till Optimist Grön träningsgrupp eller RS Feva träningsgrupp.

För de riktigt små barn har vi terminskursen piratskola. Den är till för de som vill bekanta sig med båt och vatten och är för de som är 6-7 år. 

Sommarkurser:

Ett antal veckor under sommarlovet anordnar vi dagläger, då seglar vi med två båttyper - Optimistjolle och RS Feva, Optimistjollen är en enmansbåt och i RS Feva seglar vi 2-3 tillsammans, anmälan sker till respektive båt typ och välj det du själv tror passar ditt barn bäst. 

Även våra sommarkurser är differentierade i nybörjar resp. fortsättningskurs men den indelningen sker på plats första dagen. Anmälan till sommarkurserna hittar du under kategorin Nybörjare på vår bokningssida.

Har du frågor om seglarskolan, tveka inte att kontakta oss på ldssseglarskola@gmail.com