Allmäna villkor

 1. Betalning

  Kursavgiften betalas i samband med anmälan. Vid utebliven betalning erhålls ingen plats. Kursavgiften, vars belopp framgår vid anmälan och enligt anmälningsbekräftelse, betalas via Swish.

  Medlemsanmälan är obligatorisk och görs i samband med anmälan till seglarskolekurs. Är ert barn redan medlem i LSS kan ni bortse från detta. 

 2. Avbokning
  Var vänlig att observera att alla deltagare i seglarskolan måste vara medlemmar i LSS. Avbokning av kurser måste ske inom 14 dagar, därefter återbetalas endast 50% av avgiften. 1 månad före kursstart sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg. Vid ändringar tar vi upp till 5% av köpebeloppet i admin avgift.                        
 3. Kurslängd och kurstider
  • All seglarskola bedrivs på ett tryggt och säkert sätt, detta innebär att vi ibland inte kan segla pga att det blåser för mycket, är åska eller annat väder som gör det svårt att bedriva en trygg verksamhet. Vid sådana tillfällen har vi alternativa aktiviteter på land. 
  • Sommarkurser
   En seglarskolekurs sträcker sig över fem (5) dagar (måndag - fredag), om inget annat anges. Dagen börjar 9:00 och slutar 16:00. Ansvariga instruktörer finns på plats mellan 8:30 - 16:30, om inget annat anges.
  • Vår och höst-kurser
   Kursen består av 6 tillfällen.
 4. Jolleplats
  • Vid deltagande i seglarskola ingår tillfällig jolleplats på land under tiden som kursen pågår. Jollen skall läggas på anvisad plats och måste hämtas i samband med kursens slut. Vill ni ha kvar er jolle på LSS resten av säsongen kan ni göra en jolleplatsanmälan. Jolle som blir liggande kvar efter avslutad kurs och ej anmäls till jolleplats påförs en extra avgift utöver ordinarie jolleplatsavgift.
  • Vid deltagande i träningsgrupp krävs det att ni ansöker om jolleplats om ni har egen jolle.
 5. Försäkring

  LSS har en generell ansvarsförsäkring som gäller om LSS kan göras ansvarig för en person- eller sakskada. Det skall föreligga ett vållande av skada där klubben kan ställas till ansvar. Kan detta inte styrkas gäller inte detta försäkringsskydd och skadestånd kan därmed ej riktas mot LSS.

  Det finns alltså inte någon generell olycksfallsförsäkring kopplat till medlemskap i LSS på det sätt som t.ex. finns i grundskolan.

  Om ni deltar med en egen optimist rekommenderas ni att skaffa en jolleförsäkring som täcker eventuella skador på egen eller andras båt, t ex. vid kollision. Det kan dock räcka med hemförsäkring, kontrollera era villkor noga.

 6. Hyra av klubbens jollar, Optimist och RS Feva
  • Separat avtal för jollehyra måste godkännas av de deltagare som hyr jolle av LSS.
  • LSS hyrjollar fördelas mellan deltagarna vid varje tillfälle, det ger alltså inte rätt till en specifik båt.
  • Angivet hyresbelopp för RS Feva är avsett per person, inte per besättning.
  • Jollehyra betalas i samband med betalning av kursavgift.