Seglarskola Optimist

LDSS seglarskola har som syfte att ge barn en grundutbildning i jollesegling. Målsättningen är att de efterhand skal gå över i en av våra träningsgrupper och så småningom börja med kappsegling.

LDSS seglarskola är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi har utbildade instruktörer.


Piratskolan

Piratskolan är seglarskoj för de minsta 6-7 år.

Barnen seglar Optimist tillsammans med en av instruktörerna i skyddade vatten (i hamnområdet). Det är bra om barnen kan simma 200 m men inte ett krav. 

Vi forsätter att köra Piratskolan på torsdagar. Då har klubben kappsegling för de lite äldre barnen och det her möjligheter för de små att se hur de något äldre barnen har kul!

Nybörjare

Nybörjarkursen är för dig som inte seglat förut (eller seglat litegrann) och vill lära dig segla eller bara prova på och upptäcka hur det är att segla optimistjolle. Du lär dig att rigga och sjösätta båten, båtens delar, de olika seglingssätten (kryss, halvvind, slör, läns), att stå i vindögat, styra, gasa/bromsa, kroppsplacering och balans, gippa/slå, lova/falla och lägga till i alla vindriktningar. Dessutom ingår säkerhetskunskap och sjömanskap där vi lär oss sjövett och knopar

Fortsättning

Det är lämpligt att först gå Fortsättningskursen efter att man gått nybörjarkursen eller har gått nybörjare på andra seglarskolor. T ex kan du gå Nybörjarkursen på sommaren och Fortsättningskursen på hösten. Alternativt kan du gå Nybörjarkursen på sommaren, och det går bra, kan du gå Uppstartslägret som vi arrangerar v33. Hör med instruktörerna innan du anmäler dig till Uppstratslägret då det kan upplevas lite mer krävande än Fortsättningskursen