Hitta till LDSS

LDSS håller till i Långedrag i Västra Göteborg. Klubbhuset ligger på Solhöjdsgatan. Dit är alla medlemmar mycket välkomna.

Vänligen undvik att köra bil till klubbhuset om det endast är för persontransport; parkera gärna bilen på markerade platser tvärs över den Gamla Hamnen. Undantag vid lastning och lossning av båtar eller liknande tunga föremål. Anledningen till denna begränsning är att klubben har vuxit och trafiken blir allt för intensiv om medlemmar kör hela vägen fram till klubbhuset för att hämta och lämna barn; vi önskar en bra relation med grannar och vi är måna om att brandkåren skall kunna utföra sitt arbete i händelse av en olycka. Tack! 

 

LDSS har två jolledäck.

  1. Optimisterna håller till vid klubbhuset på Solhöjdsgatan
  2. Fevorna håller till vid ångbåtsbryggan på andra sidan av Gamla Hamnen i förhållande till klubbhuset

 

Vägbeskrivning, P-förslag på "Feva-sidan"

  • E20 mot centrum -> Oskarsleden/Götatunneln -> förbi Stena-terminalen och vidare västerut
  • Eller E6 norrifrån efter Älvsborgsbron skyltat mot Långedrag
  • Eller E6 söderifrån -> skyltat mot "Göteborg V" -> "Söderleden" förbi Frölunda Torg.

Kör mot Långedrag (skyltat från Gnistängstunneln). Följ Torgny Segerstedtsgatan mot Saltholmen. Ca 500 m efter det att man korsat spårvagnsspåren: Sväng höger på Talattagatan. Efter ca 150 m sväng snett höger och strax är du framme vid jolledäcket som ligger innanför ångbåtsbryggan, nedanför Sjöräddningssällskapets hus.